Ścierki

  • EKONEX śCIERKA DO PODłOGI POPULARNA

  • EKONEX śCIERKA DO PODłOGI BIAłA

  • ŚCIERKA DO PODŁOGI Z MIKROFIBRY 60X50 CM

  • EKONEX śCIERKA DO PODłOGI POPULARNA SZARA 60 X 80

  • ŚCIERKA DO PODŁOGI Z MIKROFIBRY 60X80 CM

  • ZMYWAK SUPER FAVORITA

  • ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY SUPER FAVORITA