Kontakty działu Importu:

MARIUSZ PATORA
Specjalista ds. Importu i Eksportu
E-mail:
Telefon: +48 691 450 524